Công nghệ Joaboa đã bán các sản phẩm chống thấm cho nhiều nước trên thế giới và sẽ đầu tư rất nhiều cho các thị trường trọng điểm để phát triển kinh doanh quốc tế. Và chúng tôi đã thành công trong việc thành lập công ty con tại Việt Nam. Ở đây, chúng tôi chân thành mời bạn làm nhà phân phối của chúng tôi: