CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

 

Sân vận động bóng rổ ở Đông Quan

Trung tâm thương mại Thâm Quyến Plaza

Trung tâm tài chính thế giới tại Thành Đô

Đại học Nông nghiệp Trung Quốc

Trạm đường sắt phía Tây Nam Xương

Nhà máy điện ở huyện Togtoh tại Mông Cổ

XEM THÊM

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

 
Đang cập nhật …