CÔNG TY TNHH JOABOA TECHNOLOGY (S.E.A) ENGINEERING (sau đây gọi là JOABOA TECH) là nhà cung cấp hệ thống các vật liệu xây dựng chức năng, cũng như để thực hiện các dự án trang trí, cách nhiệt và chống thấm. JOABOA TECH được thành lập năm 1999, có trụ sở chính đặt tại Thâm Quyến, cho đến bây giờ đã có 8 cơ sở sản xuất

JOABOA TECH cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau trải dài trong các lĩnh vực như xây dựng chống thấm, trang trí và cách nhiệt, ống thoát nước, ống thoát nước trên cùng một tầng và các dòng sản phẩm chuyên dùng cho gia đình. JOABOA TECH sở hữu 30 bằng sáng chế quốc gia trong số các sản phẩm này

JOABOA TECH dẫn đầu trong việc mang lại các màng chống thấm tự dính từ nước ngoài, và tiên phong đưa ra lý thuyết chống thấm SKIN-TYPE (“lớp da”) ở Trung Quốc. Các phương pháp xây dựng mới như ứng dụng ướt và ứng dụng trước là sự đóng góp của JOABOA TECH vào ngành công nghiệp chống thấm Trung Quốc. Là thương hiệu đại diện của các màng chống thấm tự dính của Trung Quốc, doanh thu hàng năm của loại vật liệu này đã xếp hạng Top 1 trong hơn 16 năm.

Trong năm 2012 JOABOA TECH đã phát triển và giới thiệu tấm chống thấm cách nhiệt WICI – TPO/ WICI- PVC và đã đạt được chứng chỉ “FM Approvals” vào năm 2014. Ngoài ra hệ thống tấm chống thấm cách nhiệt WICI đã giúp giải quyết các vấn đề về bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường

Trong năm 2014 JOA BOA TECH đã đưa ra một hệ thống chống thấm hoàn toàn mới, được đặt tên là Hệ thống chống thấm WATERPROOFING SUPER BONDSURE® ZERO DEFECT, là hệ thống chống thấm chủ yếu cho thị trường trung và cao cấp. Bằng cách kết hợp mỗi quy trình trong dự án chống thấm và đưa vào bảo hiểm kỹ thuật

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH JOABOA TECHNOLOGY (S.E.A) ENGINEERING (sau đây gọi là JOABOA TECH) là nhà cung cấp hệ thống các vật liệu xây dựng chức năng, cũng như để thực hiện các dự án trang trí, cách nhiệt và chống thấm. JOABOA TECH được thành lập năm 1999, có trụ sở chính đặt tại Thâm Quyến, cho đến bây giờ đã có 8 cơ sở sản xuất

JOABOA TECH cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau trải dài trong các lĩnh vực như xây dựng chống thấm, trang trí và cách nhiệt, ống thoát nước, ống thoát nước trên cùng một tầng và các dòng sản phẩm chuyên dùng cho gia đình. JOABOA TECH sở hữu 30 bằng sáng chế quốc gia trong số các sản phẩm này

JOABOA TECH dẫn đầu trong việc mang lại các màng chống thấm tự dính từ nước ngoài, và tiên phong đưa ra lý thuyết chống thấm SKIN-TYPE (“lớp da”) ở Trung Quốc. Các phương pháp xây dựng mới như ứng dụng ướt và ứng dụng trước là sự đóng góp của JOABOA TECH vào ngành công nghiệp chống thấm Trung Quốc. Là thương hiệu đại diện của các màng chống thấm tự dính của Trung Quốc, doanh thu hàng năm của loại vật liệu này đã xếp hạng Top 1 trong hơn 16 năm.

Trong năm 2012 JOABOA TECH đã phát triển và giới thiệu tấm chống thấm cách nhiệt WICI – TPO/ WICI- PVC và đã đạt được chứng chỉ “FM Approvals” vào năm 2014. Ngoài ra hệ thống tấm chống thấm cách nhiệt WICI đã giúp giải quyết các vấn đề về bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường

Trong năm 2014 JOA BOA TECH đã đưa ra một hệ thống chống thấm hoàn toàn mới, được đặt tên là Hệ thống chống thấm WATERPROOFING SUPER BONDSURE® ZERO DEFECT, là hệ thống chống thấm chủ yếu cho thị trường trung và cao cấp. Bằng cách kết hợp mỗi quy trình trong dự án chống thấm và đưa vào bảo hiểm kỹ thuật

VIDEO