SHENZHEN JOABOA TECH GROUP (sau đây gọi tắt là JOABOA TECH) là nhà cung cấp hệ thống các vật liệu xây dựng chức năng, cũng như thực hiện các dự án trang trí & cách nhiệt và chống thấm. JOABOA TECH được thành lập năm 1999, có trụ sở chính đặt tại Thâm Quyến, cho đến bây giờ đã có 8 cơ sở sản xuất.

Phạm vi sản phẩm của JOABOA TECH bao gồm một số chủng loại và hàng chục loại, bao gồm chống thấm xây dựng, trang trí và cách nhiệt, thoát nước siphon, thoát nước trên cùng một tầng và hàng loạt sản phẩm chuyên dùng cho gia đình. Trong số các sản phẩm này, 30 bằng sáng chế quốc gia thuộc về JOABOA TECH.

JOABOA TECH dẫn đầu trong việc mang các màng chống thấm tự dính từ nước ngoài, và tiên phong đưa ra khái niệm chống thấm SKIN-TYPE ở Trung Quốc. Các phương pháp xây dựng mới như ứng dụng thi công ướt và ứng dụng trước là sự đóng góp của JOABOA TECH vào ngành công nghiệp chống thấm Trung Quốc. Là thương hiệu đại diện của màng chống thấm tự dính của Trung Quốc, doanh thu hàng năm của loại vật liệu này đã được xếp hạng Top 1 trong hơn 16 năm.

Vào năm 2012, JOBOA TECH đã phát triển và giới thiệu Hệ thống tích hợp cách nhiệt chống thấm WICI – TPO / WICI – PVC và đạt tiêu chuẩn FM trong năm 2014. Hệ thống tích hợp cách nhiệt chống thấm WICI giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trong năm 2014, JOABOA TECH đã tung ra một hệ thống chống thấm hoàn toàn mới, được đặt tên là HỆ THỐNG CHỐNG THẤM NƯỚC ZERO DEFECT SUPER, đó là một hệ thống chống thấm siêu tập trung cho thị trường trung và cao cấp. Bằng cách kết hợp từng quy trình trong dự án chống thấm và mang lại bảo hiểm kỹ thuật, hệ thống này đã trở thành một đóng góp có ích khác cho xã hội của JOABOA TECH.