1. Toàn bộ hệ thống mái được kết hợp thành một phần hoàn chỉnh, không có rò rỉ.
  2. Xác định vị trí điểm rò rỉ khá đơn giản và dễ dàng, thuận tiện cho việc bảo trì.Chỉ cần che phủ nơi xảy ra rò rỉ bằng một mảnh màng PVC / TPO nhỏ.
  3. Khả năng chống cháy của bảng đá len hiệu quả tốt, kết hợp với tấm thép và màng chống thấm PVC / TPO.
  4. Cố định trên cả hai mặt, đáng tin cậy và tuyệt vời hơn so với hệ thống tấm lợp đơn truyền thống.
  5. Bề mặt nhẵn, xử lý chất lượng chi tiết.