Lĩnh vực băng tải

Danh mục: Từ khóa:

Dự án băng tải tiêu biểu

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Sắt Thép Formosa Hà Tĩnh

Số lượng đầu nối: 450
Độ dài băng tải: 150 km
Thời gian thi công: Tháng 11 năm 2014 đến nay
Loại băng tải: Băng tải lõi thép, băng tải cấu trúc phân tầng

Hình ảnh dự án:

Vị trí điều chỉnh băng tải

Nền thao tác

Bộ lưu hoá nhiệt

Các bước thi công:

Tách vỏ lớp băng tải

Mài, đánh bóng

Dán keo

Một số hình ảnh sau khi thi công:

Bề mặt khi hoàn thành

Mặt cạnh khi hoàn thành

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lĩnh vực băng tải”