Lĩnh vực chống ăn mòn

Các dự án chống ăn mòn tiêu biểu

Chủ đầu tư: CTY Taiwan China Steel(VN)

Diện tích: 15000m2
Vị trí thi công: đường ống, bể chứa
Vật liệu sử dụng: Keo Epoxy, Nhựa Vinyl Ester
Thời gian thi công: Tháng 8 năm 2012
Địa điểm: KCN Mỹ Xuân – Việt Nam

Đường ống:

Bề mặt đã hoàn thành lớp chống ăn mòn của đường ống

Bề mặt hoàn thành đường ống bằng FRP Epoxy

Bể chứa:

Thi công chống ăn mòn bể chứa

Chủ đầu tư: CTY Shanghai Baosteel Group

Vị trí thi công: đường ống, bể chứa
Vật liệu sử dụng: Keo Epoxy, Nhựa Vinyl Ester
Thời gian thi công: Tháng 7 năm 2012
Địa điểm: KCN Bình Dương – Việt Nam

Hiện trường thi công:

Bề mặt hoàn thành sàn Epoxy:

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lĩnh vực chống ăn mòn”