Chi tiết

  • Chủ đầu tư: Cana Sino
  • Vị trí chống thấm: Mái
  • Vật tư sử dụng: MPU
  • Thời gian thi công: Tháng 8 năm 2016 đến nay