Chi tiết

  • Địa điểm: Thành Đô, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 270,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA PET
  • Khu vực thi công: Mái nhà