Chi tiết

  • Chủ đầu tư: Foxconn
  • Vị trí chống thấm: Mái, tầng hầm
  • Diện tích: 30,000 m2
  • Vật tư sử dụng: Màng chống thấm PET/BAC, chất chống thấm JS (PMC) và PU
  • Tấm XPS mái: 20,000 m2
  • Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2008
  • Địa điểm: Bắc Ninh, Bắc Giang