Chi tiết

  • Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 400,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA MAC, Màng chống thấm JOABOA CLF
  • Khu vực thi công: Các vách tường và gờ chân tường