Chi tiết

  • Địa điểm: Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 1,800,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA PET, Màng chống thấm JOABOA SBS, Sơn chống thấm JOABOA SPU, Sơn chống thấm JOABOA JS
  • Khu vực thi công: Tầng hầm, mái nhà và phòng tắm