Chi tiết

  • Địa điểm: Nam Xương, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 70,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA WP-SBS (sử dụng công nghệ chế tạo ứng dụng ẩm)
  • Khu vực thi công: Tầng hầm và mái nhà