Chi tiết

  • Địa điểm: Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 250,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA PET
  • Khu vực thi công: Các vách tường và gờ chân tường của tầng hầm