Chi tiết

  • Địa điểm: Dar Es Salaam, Tanzania
  • Diện tích chống thấm: 38,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Hệ thống ống thoát nước mái JOABOA
  • Khu vực thi công: Mái nhà