Chi tiết

  • Chủ đầu tư: Công ty Shengyu
  • Vị trí chống thấm: Mái
  • Diện tích: 16,000 m2
  • Vật tư sử dụng: Chất chống thấm PU, màng chống thấm nhựa tổng hợp
  • Thời gian thi công: Tháng 2 năm 2012
  • Địa điểm: Bắc Giang