Chi tiết

  • Chủ đầu tư: Capitaland Investments
  • Vị trí chống thấm: Mái, nhà vệ sinh, bếp
  • Diện tích: 50,000 m2
  • Vật tư sử dụng: Màng chống thấm PET/BAC, keo PU, chất chống thấm tổng hợp Ciment Polymer JS (PMC)
  • Thời gian thi công: Tháng 6 năm 2010