Chi tiết

  • Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng số Mười Một
  • Vị trí chống thấm: Mái
  • Diện tích: 15,000 m2
  • Vật tư sử dụng: Màng chống thấm PET/ BAC
  • Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2011