Chi tiết

  • Địa điểm: Thâm Quyến, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 280,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Sơn chống thấm JOABOA JS
  • Khu vực thi công: Tầng hầm và bức tường