Chi tiết

  • Địa điểm: Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 1,000,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA MAC
  • Khu vực thi công: Mái nhà và tầng hầm