Chi tiết

  • Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 250,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Sơn chống thấm JOABOA SPU
  • Khu vực thi công: Tầng hầm, mái nhà và phòng tắm