ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

  • Duy trì bê tông nền cho đến giai đoạn xác định, theo yêu cầu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.
  • Làm sạch bụi và tạp chất trên bề mặt được lát và dính vào màng chống thấm.
  • Giữ vòng tròn bên trong và bên ngoài vòng tròn góc và bề mặt khô, đảm bảo độ ẩm dưới 9% (thử nghiệm khô: lót 1 ㎡ màng nhẵn trên lớp lót, sau đó kiểm tra bên màng bạt có mũ thủy văn hay không sau 3 ~ 4 giờ, nếu không, nó có thể xây dựng)

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tài liệu PDF