ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Duy trì bê tông nền cho đến giai đoạn xác định, theo yêu cầu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.
Làm sạch bụi và tạp chất trên bề mặt được lát và dính vào màng chống thấm.
Giữ vòng tròn bên trong và bên ngoài vòng tròn góc và bề mặt khô, đảm bảo độ ẩm dưới 9% (thử nghiệm khô: lót 1 ㎡ màng nhẵn trên lớp lót, sau đó kiểm tra bên màng bạt có mũ thủy văn hay không sau 3 ~ 4 giờ, nếu không, nó có thể xây dựng)

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG