ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Trước khi thi công xây dựng công trình chống thấm, phải đảm bảo chất lượng chấp nhận đến công đoạn cuối cùng, sau đó có thể xây dựng.
Tất cả các ống lắp nên được bao phủ trước như là thiết kế và các yêu cầu tiêu chuẩn, và được niêm phong xử lý.
Chất nền phải sạch và mịn, không có phần nhô ra rõ ràng.
Các góc bên trong và bên ngoài của bề mặt lau để tròn. Bán kính min của góc bên trong là 50mm và bán kính tối đa của bên ngoài là 20mm.
Không có ao trên bề mặt khi xây dựng, nếu nó đã được ao, nên được làm sạch trước khi xây dựng.

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG