ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Chất nền chắc chắn và độ đều phù hợp với yêu cầu về thiết kế và đặc điểm kỹ thuật.
Giữ bề mặt khô, sạch sẽ, không bụi và bụi bẩn.

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG